Lidia's footcare
Verzorgde voeten presteren meer!
Bel: 06-12511780

Privacybeleid

Lidia's footcare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lidia's footcare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.